rekka

במקרה של תאונה חשוב שתדע

מוסך הסדר הוא מוסך שכפוף לחברות הביטוח.
חברות הביטוח יצרו מצב בו המוסך בהסדר צריך לרצות את אותן ולא את הלקוח כך שהאינטרס של חברת הביטוח עולה על פני טובת הלקוח.
כאשר רכב נכנס לתיקון למוסך הסדר, על המוסך לדאוג שהנזק הכללי יהיה זול ולא יעלה לחברת הביטוח את ממוצע הטיפולים הקיים, כך שבעל הרכב יקבל תיקון שכפוף בהיקפו ובאיכותו לסכום שהוגדר ע"י חברת הביטוח- ולא לפי הנזק האמיתי של הרכב.
בנוסף, במוסך הסדר אין שקיפות ובהירות לגבי התיקון שיש לבצע, ואין ללקוח גישה לחשבונית תיקון ולמהלך העבודה.  חברת הביטוח ומוסך ההסדר מנתקים את הלקוח מהתיקון והוא לא יודע איזה עבודה עשו ואיזה חלפים הוחלפו. במרבית הפעמים הנזק מתגלה רק כאשר הלקוח מגיע למעמד המכירה של הרכב ובמהלך הבדיקה מתגלה מה עוללו לרכב. לפעמים זה מאוחר מידי.

"ממוצע"

לחברות הביטוח יש מושג שנקראה "ממוצע" שמתייחס לעלות ממוצעת לתיקון רכב.  כאשר הממוצע של מוסך מוגדר גבוה זה אומר שהמוסך יקר.
על בעל המוסך לכוון שעלות תיקון הרכב לאחר תאונה תהיה נמוכה ולא גבוהה ע"מ להשאר בהסדר עם חברת הביטוח.

אז מה עושים המוסכים בהסדר כדי לשרוד?

  חלקים חליפיים –

חברת הביטוח מחייבת את המוסך שנמצא בהסדר עמה לקנות חלקים חליפיים מחברות הביטוח (דרך חברות בת, שם הם שולטים בטיב ובמחיר החלקים) או מספקים המספקים חלקים זולים  בשוק.
לפי ההסכם  המוסך צריך לקנות חלפים זולים כמה שיותר (עד העלות שהוגדרה ע"י החברה) וזה אומר חלפים באיכות נמוכה ביותר/ חלפים סיניים ברמה נמוכה ביותר שיש בשוק, רובם עשויים מחומרים ירודים ובאיכות ירודה ובגימור נוראי.
כמובן שזה משפיע על איכות העבודה גם אם הפחח/ מכונאי מקצועי ביותר.

  איכות העבודה והעובדים-

במוסכים פרטיים בעל המוסך קובע את עלות שעת העבודה. כאשר המוסך עובד עם חברת הביטוח עליו לעבוד בהתאם ל"שעתון" של החברה. המשמעות היא הנחה במחיר שעת העבודה לפעמים עד כשי 60% מהמחיר המקורי. כתוצאה מכך המוסך צריך להעסיק עובדים זולים ולא מקצועיים ללא הסמכה וניסיון מספק.

  תיקון במקום החלפה-

מאחר ובעל המוסך מחויב לעמוד בסכום ממוצע לתיקון, הוא יעדיף לתקן חלקים ולא להחליף ע"מ לשמור על רווח מהטיפול בתאונה.

  איכות הצבע ועבודת הצבע-

גם עבודת הצבע נפגעת היא כתוצאה מהמחירים שנקבעים ע"י חברת הביטוח.  כתוצאה מכך משתמשים בחומרים ובצבעים זולים,  ולאחר שנה מיום צבעת הרכב אפשר לראות קילופים ושינוי בגוון הצבע .


אז אולי כדאי להכניס את הרכב למוסך היבואן ?


קיימת  סברה שלאחר תאונה הכי  כדאי וטוב להכניס את הרכב למוסך היבואן.
מוסך היבואן בדרך כלל מעסיק עובדים לא מקצועיים כך שאיכות וטיב העבודה על הרכב נפגעת.
רכב שנכנס למוסך היבואן לתיקון נמדד לפי זמן עבודה , והחלקים איתם הם עובדים הם חלקים  מקוריים שעברו פגיעה קלה או קשה בהובלה או במחסן  שבדרך כלל מוחזרים ממוסכים אחרים שלא מוכנים לקבל אותם
המוסך גדול מידי ורק מנהלי עבודה ואין פיקוח אישי.
ובנוסף,  כל תיקון כולל חלקים ועבודה מתועד במחשב החברה גם אם זה תיקון קטן כך שרכב נכנס לתיקון קטן מופיע  (בהיסטוריה ) .לאחר מכן שאתם רוצים למכור את הרכב התיעוד המפורט נראה רע במכירה.האם בכלל מותר לי לבחור??? דע את זכויותיך!
זכויותיו של רכב במקרה תאונת דרכים/ נזק לרכב – איגוד המוסכים

  הזכות לבחור את המוסך בו יתוקן הרכב

זכותך להכניס את הרכב לכל מוסך בו תבחר, מרצונך החופשי, ולא לקבל המלצות/הנחיות מאף בעל אינטרס. סוכן הביטוח, חב' הביטוח, מרכזי שמאות של חב' הביטוח או יבואן הרכב- אינם רשאים להפנות רכב למוסך מסוים ובוודאי שאינם רשאים לכפות עליך להכניס את רכבך למוסך שאינך חפץ בו, אם בתקופת האחריות ובמיוחד במקרה של תאונה. בחר את מי שאתה מכיר וסומך עליו - שילמת עבור זכות זו ! התייעץ עם מכרים ואנשי מקצוע.

  הזכות לבחור את השמאי אשר יעריך את הנזק

על בסיס הסדר השמאים 2002/7 - זוהי זכותך לבחור בעצמך שמאי מרשימת שמאי החוץ של חב' הביטוח. כמו כן, באפשרותך לבחור שמאי אחר, מטעמך ובאופן פרטי, ולהזמין מ"מוקד שמאי מכריע" (טל: 03-5117222) הכרעה בין השומות - המחייבת את חברת הביטוח. שמאי חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי, ולא משנה מי משלם את שכרו.

  הזכות לדרוש ייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך

דרוש ייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך. עליך לבדוק כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח, וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ועליו אתה סומך ולא רק ב-"מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. בדוק, האם חב' הביטוח תפצה אותך באופן מלא ? (עלות התיקון במוסך + שכר טרחת שמאי) ו/או משפה אותך על פי "מחירי השוק" (לא מאפשר לקבל כיסוי מלא במוסכים שאינם ב"הסדר"). עליך להבין כי הסוכן הינו המייצג החוקי ובא כוחך מול המבטח (חב' הביטוח). עמוד על כך שידרוש עבורך תיקון מקצועי ובטוח.

  הזכות לדרוש תיקון בטוח ומקצועי וחלפים ראויים

רכבך הנו רכושך בלבד וחובתך להגן עליו ועל בטיחות הנוסעים בו. רק מנהל המקצועי במוסך מוסמך לבחור את החלפים בהם יתוקן הרכב ואת אופן התיקון ע"פ סטנדרטים חמורים של מקצועיות, בטיחות ואמינות. על כן, זכותך לקבל מידע מלא ואף חוות דעת נוספת לגבי דו"ח השמאי ואופן תיקון הרכב - לפני הסכמתך לבצוע התיקון. עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

  הזכות לקבל אחריות מלאה מהמוסך

רק המוסך אחראי לאיכות הגימור ובטיחות הרכב. על כן, חובתך להתייעץ עם המנהל המקצועי ולקבל ממנו מידע מלא על אופי תיקון הרכב, סוג החלפים שישמשו בתיקון ומקורם, ומשמעות דו"ח השמאי וכן אחריות מלאה על התיקון והחלפים.

  הזכות לקבל פיצוי הולם בגין ירידת ערך

חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את מלא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך. זכור - זה הרכב שלך ושילמת עבור הפוליסה. במקרה של חילוקי דעות עם שמאי הרכב בגין עלות החלפים או העבודה, הנך זכאי להזמין שמאי פרטי, או/לחילופין לבקש מהמוסך שהוא חבר באגוד המוסכים, להזמין ועדה טכנית ללא תשלום.

  הזכות לקבל חלפים חדשים בלבד ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים

בעת עריכת חוות דעת נזק לרכב שגילו עד שנתיים חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי התיקון חלקים חדשים בלבד. בנוסף, רכב שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו חלפים חדשים, חייב השמאי לאשר חלפים חדשים אם אלה נפגעו בתאונה.

  הזכות להגנה משפטית ו/או החזר הוצאות משפט במסגרת הביטוח המקיף

אם רכבך מבוטח בביטוח מקיף, במקרה של תביעה של הפוליסה שלך, הנך זכאי להחזר הוצאות משפט מחברת הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

  הזכות להתנגד לשיפוץ ו/או תיקון ו/או שימוש בחלפים

זכותך לאסור על השמאי לכפות שיפוצים ו/או תיקונים ו/או שימוש בחלפים מסוימים. וזאת בניגוד לדעתו המקצועית של המוסך - אין אחריות ללא סמכות. לשמאי אין סמכות מקצועית לקבוע/לאשר/לחייב וכדומה - השמאי חייב ליישום נזק על פי אמות מידה אתיות נוקשות - זה תפקידו. כמו כן, חל איסור על השמאי להשפיע בכל דרך שהיא על המוסך לרכוש חלפים ממקור ספציפי. הנך זכאי לקבל חלקים איכותיים ובטיחותיים.

  חובה לשמור על חייך ובטיחות משפחתך

תיקון תאונה זה עניין רציני, אל תיתן להפרשי השתתפות עצמית או לפיתויים והטבות שונות להשתתף בשיקול הדעת שלך ובזכויותיך. שמור על חייך וחייהם של בני משפחתך ועל ערך רכושך - דרוש תיקון בטוח.